!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselgruppen

 

Trivselgruppen träffas ca en gång per månad. Uppdraget är att att bidra till att vi inom bostadsförmedlingen kan träffas och umgås. Det stora målet är att skapa umgänge och trivsel för alla. Det är ett antal intresserade som startat den men vi ser fram emot att mottaga förslag och idéer från alla i föreningen. Målet är att bidra till att skapa mötesplatser och driva de frågor som kommer in.

I dagsläget (september 2016) är de flesta i gruppen boende på 23an och därför önskar vi att intresserade från 19 och 21 kommer till vår grupp. Vi ser gärna fler deltagare för att få bättre gemenskap. Inget är tvingande utan man deltar när lust och möjlighet finns.

Förslag till olika aktiviteter som kan öka vår gemenskap mottages tacksamt.

Anmälan om deltagande i gruppen eller olika aktiviteter kan ske till Berit L eller Christina S på 23an.

Se våra mötestider på Kalendern.