!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Felanmälan:

Riksbyggen (akuta ärenden) 0771-860 860
Riksbyggen (ej akuta ärenden) felanmälan

Vem betalar? DU eller Brf?  Se kundwebben.

Kontaktpersoner i Brf. föreningen:

Armévägen 19         Mikael Strandelin 070-520 34 61  

                                Göran Gabrielsson 070-340 00 95

Armévägen 21         Alf Nilsson 070-612 45 33 

                                Åke Ögren 070-575 38 22

Armévägen 23         Per-Olof Lund 070-606 78 95

Kontaktpersonerna för de olika husen har kvitterat ut fastighetsskötarnyckel för att kunna hjälpa till med olika problem som uppstår. T.ex. att man inte kommer in i tvättstugan för att hämta sina kläder ... som oftast beror på att man använt chipet felaktigt, eller att delar av lägenheten blir strömlös pga. att huvudsäkringen gått, m.m. Tanken är att kontaktpersonerna kontaktas vid dessa tillfällen för att om möjligt lösa problemet innan felanmälan kontaktas.

Naturligtvis skall felanmälan göras snarast om det finns risk för fara. Detta gäller endast problem som uppstår och som inte är akuta och kan vänta till nästa dag eller efter helgen.

När felanmälan till Riksbyggen för inte akuta problem görs drabbas vi i föreningen av en kostnad på 1 000-2 000 kr beroende på om det är jourtid eller inte. Därför har styrelsen beslutat att om felanmälan görs och som orsakats av felaktigt hanterande av nycklar, chip m.m. så kommer vi att skicka faktura för detta till den som orsakat utryckningen. Kostnader för åtgärder av fel som uppstår inom lägenheten och som lägenhetsinnehavaren ansvarar för skall betalas av lägenhetsinnehavaren.