!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljön

Miljöinformation

 

   

Glöm inte att tänka på vår gemensamma miljö!

Vi försöker att hushålla med energi för miljöns skull och för att minska våra energikostnader. Vi vädrar med måtta och ser till att bastuaggregat, motor- och kupévärmare inte är påslagna i onödan.

Den yttre miljön gör vi trivsam genom att inte rasta våra husdjur omedelbart intill entréerna, samt att hålla ordning i sophuset.

Kronan ÅVC

Vägbeskrivning: Kronan D2, följ skyltningen "Återvinning".
Måndag, onsdag, fredag 07-16
Tisdag, torsdag 07-20
Lördag 09-13

Med reservation för helgdagar.

KRONAN ÅVC (leta efter broschyren för avfall)
I broschyren hittar du en beskrivning på hur du hittar rätt, samt information om vad som sedan händer med det avfall du lämnar där.

Dokument

info_miljo_2.pdf 2013-01-18