!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Miljön

Miljöinformation

 

   

Glöm inte att tänka på vår gemensamma miljö!

Vi försöker att hushålla med energi för miljöns skull och för att minska våra energikostnader. Vi vädrar med måtta och ser till att bastuaggregat, motor- och kupévärmare inte är påslagna i onödan.

Den yttre miljön gör vi trivsam genom att inte rasta våra husdjur omedelbart intill entréerna, samt att hålla ordning i sophuset.

Kronan ÅVC

Vägbeskrivning: Kronan D2, följ skyltningen "Återvinning".
Måndag, onsdag, fredag 07-16
Tisdag, torsdag 07-20
Lördag 09-13

KRONAN ÅVC (leta efter broschyren för avfall)
I broschyren hittar du en beskrivning på hur du hittar rätt, samt information om vad som sedan händer med det avfall du lämnar där.

Dokument

info_miljo_2.pdf 2013-01-18